Brazília 1997

Expedíciu dohodol Štefan Labuda za pomoci Brazílskeho jaskyniara Pedra. Celá výprava aj s cestou trvala takmer 7 týždňov, z toho asi 2,5 týždňa boli vyhradené na prieskum spomenutých jaskýň.  Boli sme nápomocní pri objave a následnom zameraní cca 11 km nových jaskynných priestorov. Úlohou tamojších expedícií je nie len samotné objavovanie, ale aj prepojenie obidvoch jaskýň. Pri prípadnom spojení by jaskynný systém dosiahol dĺžku min. 150 km.

Jaskyne ležia v štáte Bahia v divokej atlantickej džungli a teplota v podzemí je asi 33 stupňov. Jaskyne sa vyznačujú nádhernou výzdoboumohutnými chodbami a nekonečnými pochodmi pri presune jaskyňou, niekedy treba ísť na niektorý koniec aj 10-12 hodín. Následne sme navštívili Argentínu, vodopády Iquazú a Paraguaj . Ďalšie asi 3 týždne sme cestovali po nádherných zákutiach Brazílie.

účastníci: Š. Labuda, E. Kapucian, Z. Ágh, Š. Seman, J. Šmoll

Zoskenované diapozitívy od Š. Labudu a Š. Semana

 

Akce Kosovo – průnik do prostor za polosifonem

Akce Kosovo – průnik do prostor za polosifonem

1. – 9. 2. 2014

Účastníci: P. Pokrievka, P. Herich, S.Votoupal, a další ?

Paľo Pokrievka, Palo Herich, S. Votoupal – proplavání polosifonu, objev, vylezení a zaměření části s Akustickým komínem. Snažíme se dostat zpět do již objevených a zaměřených částí.

Silvestr 2014 – 2015, 27.12 – 3.1.2015

Účastníci: P. Herich, L. Kubičina, M. Sluka, Jakub Bernardič, S. Votoupal, A. Votoupalová, P. Medzihradský, Kamila, Měření v Radavci, S. Votoupal, A. Votoupalová a Kamila – kopání v Tekutém betonu Objev propasti Novoročních slibů

8. – 13. 3. 2015

Účastníci: V. Pazderka, V. Kaman, S. Votoupal Intenzivní kopání v Radavci – Tekutý beton, na hlavu nám shora teče voda

24. – 28. 7. 2015

Účastníci: V. Pazderka, V. Kaman, S. Votoupal, A. Votoupalová Povrchový průzkum v oblasti vrchu Voliak. Objev 70 metrové propasti Svatý Kopeček

29. 8. – 6. 9. 2015 ?

Účastníci: M. Sluka, Poláci, P. Hovorka, S. Votoupal, … ?

Kopání v Tekutém betonu, Polák se nechal odvést a nezaplatil benzín

Silvestr 2015 – 2016, 29.12. – 3.1.2016

Účastníci: M. Sluka, Sluka ml., P. Imrich, M. Hajduk, V. Pazderka, Vendulka Koublová, S. Votoupal, A. Votoupalová Kopání v Tekutém betonu

Silvestr 2016 – 2017, 28.12. – 3.1.2017

Účastníci: V. Pazderka, Vendulka Koublová, P. Čely, V. Kaman, S. Votoupal, A. Votoupalová Zaměření jeskyně Kuba, proplavání polosifonu v jeskyni Radavac a zaměření lavinovým vyhledávačem nejbližšího spojení prostor před a za polosifonem – 1,5 m. pokus o stáhnutí dat ze Slukovy sondy.

5. – 13. 5. 2017

Účastníci:M. Sluka, V. Pazderka, Vendulka Koublová, P. Čely, V. Kaman, S. Votoupal, A. Votoupalová, Martin Hajdušek, Zdeno z Nového města nad Váhom Překonání Prolomené vody, mapování prostor za vodou. Výlet s Fatosem do jeskyně Bojku, zaměřeno.

 

 

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Pokračovali sme v ďalšom poznávaní a prieskume Balkánskych krajín a krasových území. Počas 4 dní sme pôsobili v západnej časti Bosny a Hercegoviny, hlavne okolo rieky UNA (hlavný výver je v Chorvátsku), ktorá je perlou Balkánu a podľa mnohých aj Európy. Nádherná rieka, ktorej vody pochádzajú čisto z krasových výverov. Len rieka Unac (prítok tejto rieky, ktorá tečie len územím Bosny a Hercegoviny) je tvorená cca 350 krasovými vyvieračkami. Na rieke sa nachádza množstvo malých či veľkých vodopádov. Navštívili sme niekoľko jaskýň, vyvieračiek  a nadviazali kontakt s domácimi jaskyniarmi. Uskutočnili sme aj ľahký prieskum a našli zaujímavé veci.           S. a J. Szyunyogovci, G. Majerníčková, J. Šmoll

výver z jaskyne Dabarska pečina https://www.youtube.com/watch?v=-oC22YHEH5Y

rieka UNA MVI 4068

foto vo FOTOGALÉRIA

foto: J. Szunyog a J. Šmoll

Bulharsko 2017

Bulharsko 2017 (Srbsko, Bulharsko, Rumunsko)

V dňoch 2.6 až 11.6. 2017 sme uskutočnili ďalšiu speleoturistickú expedíciu do krasových oblastí Balkánu za účelom spoznávania významných krasových lokalít daných oblastí. V zložení: F. a G. Majerníčkové, P. Imrich, S. a J. Szunyogovci , J. Šmoll.

 

SRBSKO , južná časť pred Bulharskom

1) Ravništarka pečina – jedna z najväčších jaskýň Srbska, nachádza sa za dedinou Kučevo.

Celková dĺžka jaskyne je cez 600 m, sprístupnených pre verejnosť je 550 m. Je to jaskyňa

s vodným tokom. foto

2) Ceremošnja pečina – nachádza sa takisto za dedinou Kučevo, neďaleko p. Ravništarka.

Má dĺžku 775,5 m, sprístupnených je 431 m. Jaskyňa s veľkým dómom a krásnou výzdobou. foto

3) Krupajsko vrelo – je jedným z najsilnejších krasových prameňov v Srbsku a teplota vody sa pohybuje od 9 – 11 °C. Potápači v hĺbke 123 m (národný rekord) objavili podvodnú jaskyňu. foto

4) Vodopád Veliki Buk alebo nazývaný aj Lisin vodopád - je pravostranným prítokom rieky Resava.

Má výšku 25 m a je jedným z najznámejších travertínových vodopádov v Srbsku.

 

5) Resavska pečina – je jednou z najväčších a najkrajších jaskýň Srbska s dĺžkou 4,5 km, pričom

pre verejnosť je sprístupnených 800 m. Má asi 80 miliónov rokov, je bohatá na početné dómy,

galérie a krásnu výzdobu. Jaskyňa sa rozprestiera na 3 úrovniach, no pre verejnosť

sú sprístupnené len 2 úrovne. foto

 

6) Vrelo Mlave – výver rieky Mlava. Prvá úroveň jaskyne je situovaná v jazere, hĺbka jazera je 32 m

s teplotou vody od 3,4 °C – 11,5 °C.

Doteraz dosiahnutá hĺbka jaskyne je 74 m a jaskyňa ešte nebola celkom preskúmaná. Nachádza sa

v meste Žagubica pri moteli Vrelo, na trase miest Petrovac – Bor.

 

7) Lazareva pečina – nazývaná aj Zlotska pečina sa nachádza na začiatku Lazarevského kaňona

za dedinou Zlot. Vytvorila ju podzemná rieka a jej dĺžka je cca 12 km. Turistická trasa je dlhá 800 m.

Jaskyňa je veľmi významnou archeologickou lokalitou, našli sa v nej archeologické nálezy z doby

medenej, bronzovej a železnej (nálezy jaskynného medveďa, leva a hyeny).

 

8) Pečina Vernjikica – stará jaskyňa, nachádza sa nad sprístupnenou Lazareva pečinou, asi 1,5km

betónovým chodníkom. Názov jaskyne je odvodený od slova vápenec. foto

Celková dĺžka jaskyne je 1015 m. V minulosti bolo plánované sprístupnenie jaskyne (vybudované

chodníky, zábradlia atď.), no v súčasnosti je uzavretá.

 

9) baňa na meď v meste Bor, auto voziace rudu

 

BULHARSKO  /severná strana pohoria Stará planina/

 

10) Peštera Magura – nachádza sa SZ od mesta Belogradčik. Je jednou z najväčších bulharských jaskýň.

Celková dĺžka chodieb je 2,5 km a celá je sprístupnená pre verejnosť. Teplota v jaskyni je 12°C, v niektorých

častiach aj 15 °C. Na stenách sú kresby z rôznych historických epoch – najstaršie z neskorého paleolitu, neolitu

a najnovšie z doby bronzovej. Kresby vyjadrujú rôzne lovecké scény. foto

 

11) Pevnosť Kaleto a skalné mesto v meste Belogradčik – starobylá pevnosť z čias rímskej ríše. Skalné útvary slúžili

ako prirodzená ochrana pred nepriateľmi a dvor bol obklopený skalami vysokými až 70 m.

Skalné mesto (Belogradčikské skaly) má rozlohu 50 km2 a niektoré skaly dosahujú výšku 200 m.

Sú tvorené z pieskovcov rôznych tvarov a farieb a niektoré pripomínajú ľudí, zvieratá atď. foto

 

12) Peštera Ledenika - nachádza sa 16 km od mesta Vraca (Vratsa) v prírodnom parku Vratsa Balkan. lezecká oblasť Vraca, výška stien až 450m

Je dlhá 300 m a teplota sa pohybuje od -7 °C do 15 °C, vo vstupe do 8 °C po celú dobu.

Ledenika je pomenovaná aj kvôli tvorbe ľadu, ktorý sa v nej vytvára počas zimy.

V minulosti v nej pastieri uskladňovali ovčie mlieko. Počas prehliadky je zaujímavá okrem výzdoby

aj laserovou šou. foto

 

13) Peštera Prochodna nazývaná aj jaskyňou Božích očí – je jednou z najznámejších jaskýň v krase neďaleko

mesta Karlukovo. Je 365 m dlhá a je prirodzene osvetlená, pretože v strope kvôli erózii sú vytvorené 2 veľké

otvory a vytvárajú tak fenomén Božích očí – rovnaká veľkosť otvorov v tvare očí. Praktizuje sa v nej aj bungee

jumping a je často vyhľadávaná aj horolezcami. foto

 

14) Peštera Saeva Dupka - nachádza sa za dedinou Brestnica. Je pomenovaná po bratoch pastieroch Sayu

a Syjko, ktorí ju našli náhodou. Dlhá je 205 m a má priemernú teplotu 7 – 11 °C.

Najväčší kvapeľ má obvod 60 m. Asi 70 m pod zemou v jaskyni preteká rieka a odhaduje sa, že má 3 milióny

rokov. foto

 

15) Rušova peštera nazývaná aj Gradežnicka peštera – nachádza sa medzi obcami Gradežnica a Glogovo.

Cesta jaskyňou vedie proti prúdu podzemnej rieky. foto

 

16) Devetaška peštera – nachádza sa na skalnatom brehu rieky Osam, severne od obce Devetak.

Je jednou z najväčších jaskýň Bulharska, vstup má výšku 35 m a šírku 30m a v strope je 7 otvorov, ktoré

pripomínajú okná. Bola osídlená ľuďmi pred 100 tis. rokmi. Počas 2. svetovej vojny tu uskladňovali naftu.

Jeden z najväčších priestorov jaskyne má cca 650 000 m3. foto

 

17) Čavdarska peštera - nachádza sa medzi dedinami Čavdarci a Aleksandrovo. Cesta k nej je dláždená

a dá sa až priamo do jaskyne dostať autom. Jej dĺžka je cca 450 m s vodným tokom a v minulosti slúžila

ako vojenský objekt.

 

18) Krušunski vodopád resp. Krušunske vodopády – sú séria vodopádov v severnom Bulharsku neďaleko obce

Krušuna a sú tvorené travertínami.

 

19) Peštera Maarata – nachádza sa na turistickej trase Krušunskými vodopádmi a vyviera z nej rieka tvoriaca

Krušunski vodopád.

 

20) Peštera Vodopada nazývaná aj Peštera Krušuna – vodná jaskyňa s krásnym vodopádom a je súčasťou

Krušunských vodopádov.

 

21) Peštera Goľama Garvanica – má dĺžku 275 m, hĺbku cez 60 m a je jednou z najväčších krasových priepastí.

Nachádza sa medzi dedinami Karpačevo a Gorsko Slivovo s priepasťovitým vchodom uprostred lúky

v náhornej plošine Devetaško plató. Dostať sa do nej dá prostredníctvom rebríkov.

 

22) Peštera Stĺbica (v preklade j. Rebrík) - nachádza sa v náhornej plošine Devetaško plató za dedinou

Karpačevo. Dostať sa do nej dá kovovým rebríkom a počas slnečného dňa svieti svetlo do strednej časti

jaskyne. Keď sa začne vlhkosť vyparovať, vytvára krásne mystický pocit.

 

23) Peštera Emen – nachádza sa v dedine Emen SZ od mesta Veliko Tarnovo na začiatku kaňona.

V minulosti slúžila ako vojenský objekt s výťahom, dnes tu sídlia veľké kolónie netopierov. foto

 

24) Hrad resp. pevnosť Carevec – v meste Veliko Tarnovo. Bol hlavným mestom druhého bulharského cárstva

za cára Petra. Z pôvodných 400 budov a 22 kostolov len malá časť sa dočkala renovácie, zvyšok sú len ruiny.

 

25) Peštera Orlova Čuka – nachádza sa v údolí Dunaja za obcou Dve Mogili v prírodnom parku Rusenski Lom.

Bola náhodne objavená pastierom, ktorý tu pásol svoje ovce. Celková dĺžka jaskyne je cez 13 km s celoročnou

teplotou 14 °C a je druhou najdlhšou jaskyňou v Bulharsku. Je domovom 14 druhov netopierov.

Bola obývaná ľuďmi pred 200 tis. rokmi. Jaskyňa pozostáva zo zložitého systému tunelov a hál.

Strop je hlavne hladký v dôsledku podzemných vírov. foto

 

26) Ivanovski skalný manastir – za dedinou Ivanovo. foto

 

 

RUMUNSKO

- turistika vo Fagaraši, cesta do Fagarašu

 

27) Salina Turda – starobylá soľná baňa v meste Turda JV od mesta Cluj – Napoca (Kluž), ktorá má cez 2 tisícročia.

Bola používaná ako úkryt počas 2. svetovej vojny a istý čas slúžila ako sklad syra.

V súčasnosti pre turistov ponúka rôzne atrakcie, okrem múzea je aj zábavným parkom – člnkovanie

na podzemnou slanom jazere, hranie minigolfu, bowlingu, stolného tenisu. Je aj liečebným centrom pre ľudí

s pľúcnymi chorobami. foto

 

spracovala: G. Majerníčková

foto: J.Šmoll

Viac foto bude na stránke Speleoklubu Chočské vrchy

Rumunsko 2016

 

RUMUNSKO 2016

Sprístupnené, ale aj "nesprístupnené – ľahko dostupné" jaskyne Balkánu – Európy

V priebehu 9 dní pokračovala "expedícia" v poznávaní jaskýň Rumunska a nadväzovala na rok 2015, kde sme navštívili 13 jaskýň.

Tohto roku sme navštívili opäť 13 jaskýň, spojené s "veľmi ľahkým" prieskumom a poznávaním danej krasovej oblasti.

Keďže štafetu expedícií v objavovaní hlbokých jaskýň, objavených slovenskými jaskyniarmi na Balkáne, postupne preberá mladšia generácia jaskyniarov /Kyška, Pokrievka, a atď./, rozhodli sme sa pre tento typ výprav.

Zrazu sa pred nami vynorilo viacero možností na organizovanie spomenutých akcií, veď Balkán resp. Európa je veľká.

Účastníci: J. a S. Szunyogovci , G. Majerníčková a J. Šmoll. Tento rok bol aj  Štefan Labuda a tak bolo čo počúvať, až nás uši boleli.

Foto. J. Szunyog a J. Šmoll

viac vo FOTOGALÉRIA

 

 

 

Speleokemp Malužiná

leto 2019

-----------------------------------

Ocenenia tu tu tu tu tu tu tu tu tu

ale aj: tu tu

- Demänovskí Tarzani tu

====================

 

Troll Wall, Nórsko 1988

tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu

 

Fagaraš, Rumunsko 2000,  zimný prechod

tu tu tu tu tu tu tu tu

 

Huayana Potosí 6 088 m,  Cordillera Real, Bolívia 2001

tu tu tu tu tu tu tu tu

 

Pizzo Badile, Švajčiarsko 2001

V severovýchodnej stene Pizzo Badile 3 308mnm

tu tu tu tu tu tu tu tu tu

=====================

 

Objavené nové jaskyne

 

- Slovačka jama /Macedónsko/ tu tu tu
- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Nová Kresanica tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Demän. medvedia jaskyňa tu tu tu
- jaskyňa pri Kamennej chate tu
- Nová jaskyňa pod Baštou tu
- Velika Klisura /Kosovo/ tu tu
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Zaver /Albánsko/ tu tu
- jaskyňa Shpanik /Albánsko/ tu tu tu
- Solunska jama /Macedónsko/ tu tu tu
- Liptovská 1 /Slovinsko/  tu
- CEKI 2- Liptovská 2 /Slovinsko/ tu tu
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html
- Štefanová č.2  tu
- Augustová jaskyňa tu
- Modrá jaskyňa  tu
- Žabia  studňa  tu
-------------------------------------------------------
- Tichá jaskyňa /Piu/ tu tu tu
- Zadný Úplaz tu tu tu tu tu tu tu tu
- Vyšná Kresanica tu tu tu tu
- Občasná vyvieračka tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Studnia v Kazalnicy /Poľsko/ tu tu tu tu
- Jaskinia Zwolińskiego /Poľsko/  tu
- Radavc tu
- jaskyňa na Belianskom
- jaskyňa Magdalenna /Taliansko/
- jaskyňa Toca Da Boa Vista/Brazília/tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Barriguda /Brazília/ tu

 

Zaujímavé odkazy

- 25 rokov činnosti tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.facebook.com/mateusz.popek.92/posts/887457244618131
- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic
- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
- Zimný prechod Jakupicou tu

Jaskinie Tatr

http://www.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11756/135842

-Publikácia

Zrodil sa Speleoalpinizmus alebo aj "Od Demänovskej doliny po Balkán"

-----------------------------------------

Jaskyniarské linky


Logo SSS www.sss.sk

http://www.speleo.cz

www.speleosaris.estranky.cz
www.caves.cz

---------------------------------------

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl

Logo James www.james.sk

Logo Skialpinizmus www.skialpinizmus.sk

Logo Meander www.meander.sk

poľský speleologický materiál

http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html
www.hory.sk
počítadlo.abz.cz