Akce Kosovo – průnik do prostor za polosifonem

Akce Kosovo – průnik do prostor za polosifonem

1. – 9. 2. 2014

Účastníci: P. Pokrievka, P. Herich, S.Votoupal, a další ?

Paľo Pokrievka, Palo Herich, S. Votoupal – proplavání polosifonu, objev, vylezení a zaměření části s Akustickým komínem. Snažíme se dostat zpět do již objevených a zaměřených částí.

Silvestr 2014 – 2015, 27.12 – 3.1.2015

Účastníci: P. Herich, L. Kubičina, M. Sluka, Jakub Bernardič, S. Votoupal, A. Votoupalová, P. Medzihradský, Kamila, Měření v Radavci, S. Votoupal, A. Votoupalová a Kamila – kopání v Tekutém betonu Objev propasti Novoročních slibů

8. – 13. 3. 2015

Účastníci: V. Pazderka, V. Kaman, S. Votoupal Intenzivní kopání v Radavci – Tekutý beton, na hlavu nám shora teče voda

24. – 28. 7. 2015

Účastníci: V. Pazderka, V. Kaman, S. Votoupal, A. Votoupalová Povrchový průzkum v oblasti vrchu Voliak. Objev 70 metrové propasti Svatý Kopeček

29. 8. – 6. 9. 2015 ?

Účastníci: M. Sluka, Poláci, P. Hovorka, S. Votoupal, … ?

Kopání v Tekutém betonu, Polák se nechal odvést a nezaplatil benzín

Silvestr 2015 – 2016, 29.12. – 3.1.2016

Účastníci: M. Sluka, Sluka ml., P. Imrich, M. Hajduk, V. Pazderka, Vendulka Koublová, S. Votoupal, A. Votoupalová Kopání v Tekutém betonu

Silvestr 2016 – 2017, 28.12. – 3.1.2017

Účastníci: V. Pazderka, Vendulka Koublová, P. Čely, V. Kaman, S. Votoupal, A. Votoupalová Zaměření jeskyně Kuba, proplavání polosifonu v jeskyni Radavac a zaměření lavinovým vyhledávačem nejbližšího spojení prostor před a za polosifonem – 1,5 m. pokus o stáhnutí dat ze Slukovy sondy.

5. – 13. 5. 2017

Účastníci:M. Sluka, V. Pazderka, Vendulka Koublová, P. Čely, V. Kaman, S. Votoupal, A. Votoupalová, Martin Hajdušek, Zdeno z Nového města nad Váhom Překonání Prolomené vody, mapování prostor za vodou. Výlet s Fatosem do jeskyně Bojku, zaměřeno.

 

 

Bulharsko 2017

Bulharsko 2017 (Srbsko, Bulharsko, Rumunsko)

V dňoch 2.6 až 11.6. 2017 sme uskutočnili ďalšiu speleoturistickú expedíciu do krasových oblastí Balkánu za účelom spoznávania významných krasových lokalít daných oblastí. V zložení: F. a G. Majerníčkové, P. Imrich, S. a J. Szunyogovci , J. Šmoll.

 

SRBSKO , južná časť pred Bulharskom

1) Ravništarka pečina – jedna z najväčších jaskýň Srbska, nachádza sa za dedinou Kučevo.

Celková dĺžka jaskyne je cez 600 m, sprístupnených pre verejnosť je 550 m. Je to jaskyňa

s vodným tokom. foto

2) Ceremošnja pečina – nachádza sa takisto za dedinou Kučevo, neďaleko p. Ravništarka.

Má dĺžku 775,5 m, sprístupnených je 431 m. Jaskyňa s veľkým dómom a krásnou výzdobou. foto

3) Krupajsko vrelo – je jedným z najsilnejších krasových prameňov v Srbsku a teplota vody sa pohybuje od 9 – 11 °C. Potápači v hĺbke 123 m (národný rekord) objavili podvodnú jaskyňu. foto

4) Vodopád Veliki Buk alebo nazývaný aj Lisin vodopád - je pravostranným prítokom rieky Resava.

Má výšku 25 m a je jedným z najznámejších travertínových vodopádov v Srbsku.

 

5) Resavska pečina – je jednou z najväčších a najkrajších jaskýň Srbska s dĺžkou 4,5 km, pričom

pre verejnosť je sprístupnených 800 m. Má asi 80 miliónov rokov, je bohatá na početné dómy,

galérie a krásnu výzdobu. Jaskyňa sa rozprestiera na 3 úrovniach, no pre verejnosť

sú sprístupnené len 2 úrovne. foto

 

6) Vrelo Mlave – výver rieky Mlava. Prvá úroveň jaskyne je situovaná v jazere, hĺbka jazera je 32 m

s teplotou vody od 3,4 °C – 11,5 °C.

Doteraz dosiahnutá hĺbka jaskyne je 74 m a jaskyňa ešte nebola celkom preskúmaná. Nachádza sa

v meste Žagubica pri moteli Vrelo, na trase miest Petrovac – Bor.

 

7) Lazareva pečina – nazývaná aj Zlotska pečina sa nachádza na začiatku Lazarevského kaňona

za dedinou Zlot. Vytvorila ju podzemná rieka a jej dĺžka je cca 12 km. Turistická trasa je dlhá 800 m.

Jaskyňa je veľmi významnou archeologickou lokalitou, našli sa v nej archeologické nálezy z doby

medenej, bronzovej a železnej (nálezy jaskynného medveďa, leva a hyeny).

 

8) Pečina Vernjikica – stará jaskyňa, nachádza sa nad sprístupnenou Lazareva pečinou, asi 1,5km

betónovým chodníkom. Názov jaskyne je odvodený od slova vápenec. foto

Celková dĺžka jaskyne je 1015 m. V minulosti bolo plánované sprístupnenie jaskyne (vybudované

chodníky, zábradlia atď.), no v súčasnosti je uzavretá.

 

9) baňa na meď v meste Bor, auto voziace rudu

 

BULHARSKO  /severná strana pohoria Stará planina/

 

10) Peštera Magura – nachádza sa SZ od mesta Belogradčik. Je jednou z najväčších bulharských jaskýň.

Celková dĺžka chodieb je 2,5 km a celá je sprístupnená pre verejnosť. Teplota v jaskyni je 12°C, v niektorých

častiach aj 15 °C. Na stenách sú kresby z rôznych historických epoch – najstaršie z neskorého paleolitu, neolitu

a najnovšie z doby bronzovej. Kresby vyjadrujú rôzne lovecké scény. foto

 

11) Pevnosť Kaleto a skalné mesto v meste Belogradčik – starobylá pevnosť z čias rímskej ríše. Skalné útvary slúžili

ako prirodzená ochrana pred nepriateľmi a dvor bol obklopený skalami vysokými až 70 m.

Skalné mesto (Belogradčikské skaly) má rozlohu 50 km2 a niektoré skaly dosahujú výšku 200 m.

Sú tvorené z pieskovcov rôznych tvarov a farieb a niektoré pripomínajú ľudí, zvieratá atď. foto

 

12) Peštera Ledenika - nachádza sa 16 km od mesta Vraca (Vratsa) v prírodnom parku Vratsa Balkan. lezecká oblasť Vraca, výška stien až 450m

Je dlhá 300 m a teplota sa pohybuje od -7 °C do 15 °C, vo vstupe do 8 °C po celú dobu.

Ledenika je pomenovaná aj kvôli tvorbe ľadu, ktorý sa v nej vytvára počas zimy.

V minulosti v nej pastieri uskladňovali ovčie mlieko. Počas prehliadky je zaujímavá okrem výzdoby

aj laserovou šou. foto

 

13) Peštera Prochodna nazývaná aj jaskyňou Božích očí – je jednou z najznámejších jaskýň v krase neďaleko

mesta Karlukovo. Je 365 m dlhá a je prirodzene osvetlená, pretože v strope kvôli erózii sú vytvorené 2 veľké

otvory a vytvárajú tak fenomén Božích očí – rovnaká veľkosť otvorov v tvare očí. Praktizuje sa v nej aj bungee

jumping a je často vyhľadávaná aj horolezcami. foto

 

14) Peštera Saeva Dupka - nachádza sa za dedinou Brestnica. Je pomenovaná po bratoch pastieroch Sayu

a Syjko, ktorí ju našli náhodou. Dlhá je 205 m a má priemernú teplotu 7 – 11 °C.

Najväčší kvapeľ má obvod 60 m. Asi 70 m pod zemou v jaskyni preteká rieka a odhaduje sa, že má 3 milióny

rokov. foto

 

15) Rušova peštera nazývaná aj Gradežnicka peštera – nachádza sa medzi obcami Gradežnica a Glogovo.

Cesta jaskyňou vedie proti prúdu podzemnej rieky. foto

 

16) Devetaška peštera – nachádza sa na skalnatom brehu rieky Osam, severne od obce Devetak.

Je jednou z najväčších jaskýň Bulharska, vstup má výšku 35 m a šírku 30m a v strope je 7 otvorov, ktoré

pripomínajú okná. Bola osídlená ľuďmi pred 100 tis. rokmi. Počas 2. svetovej vojny tu uskladňovali naftu.

Jeden z najväčších priestorov jaskyne má cca 650 000 m3. foto

 

17) Čavdarska peštera - nachádza sa medzi dedinami Čavdarci a Aleksandrovo. Cesta k nej je dláždená

a dá sa až priamo do jaskyne dostať autom. Jej dĺžka je cca 450 m s vodným tokom a v minulosti slúžila

ako vojenský objekt.

 

18) Krušunski vodopád resp. Krušunske vodopády – sú séria vodopádov v severnom Bulharsku neďaleko obce

Krušuna a sú tvorené travertínami.

 

19) Peštera Maarata – nachádza sa na turistickej trase Krušunskými vodopádmi a vyviera z nej rieka tvoriaca

Krušunski vodopád.

 

20) Peštera Vodopada nazývaná aj Peštera Krušuna – vodná jaskyňa s krásnym vodopádom a je súčasťou

Krušunských vodopádov.

 

21) Peštera Goľama Garvanica – má dĺžku 275 m, hĺbku cez 60 m a je jednou z najväčších krasových priepastí.

Nachádza sa medzi dedinami Karpačevo a Gorsko Slivovo s priepasťovitým vchodom uprostred lúky

v náhornej plošine Devetaško plató. Dostať sa do nej dá prostredníctvom rebríkov.

 

22) Peštera Stĺbica (v preklade j. Rebrík) - nachádza sa v náhornej plošine Devetaško plató za dedinou

Karpačevo. Dostať sa do nej dá kovovým rebríkom a počas slnečného dňa svieti svetlo do strednej časti

jaskyne. Keď sa začne vlhkosť vyparovať, vytvára krásne mystický pocit.

 

23) Peštera Emen – nachádza sa v dedine Emen SZ od mesta Veliko Tarnovo na začiatku kaňona.

V minulosti slúžila ako vojenský objekt s výťahom, dnes tu sídlia veľké kolónie netopierov. foto

 

24) Hrad resp. pevnosť Carevec – v meste Veliko Tarnovo. Bol hlavným mestom druhého bulharského cárstva

za cára Petra. Z pôvodných 400 budov a 22 kostolov len malá časť sa dočkala renovácie, zvyšok sú len ruiny.

 

25) Peštera Orlova Čuka – nachádza sa v údolí Dunaja za obcou Dve Mogili v prírodnom parku Rusenski Lom.

Bola náhodne objavená pastierom, ktorý tu pásol svoje ovce. Celková dĺžka jaskyne je cez 13 km s celoročnou

teplotou 14 °C a je druhou najdlhšou jaskyňou v Bulharsku. Je domovom 14 druhov netopierov.

Bola obývaná ľuďmi pred 200 tis. rokmi. Jaskyňa pozostáva zo zložitého systému tunelov a hál.

Strop je hlavne hladký v dôsledku podzemných vírov. foto

 

26) Ivanovski skalný manastir – za dedinou Ivanovo. foto

 

 

RUMUNSKO

- turistika vo Fagaraši, cesta do Fagarašu

 

27) Salina Turda – starobylá soľná baňa v meste Turda JV od mesta Cluj – Napoca (Kluž), ktorá má cez 2 tisícročia.

Bola používaná ako úkryt počas 2. svetovej vojny a istý čas slúžila ako sklad syra.

V súčasnosti pre turistov ponúka rôzne atrakcie, okrem múzea je aj zábavným parkom – člnkovanie

na podzemnou slanom jazere, hranie minigolfu, bowlingu, stolného tenisu. Je aj liečebným centrom pre ľudí

s pľúcnymi chorobami. foto

 

spracovala: G. Majerníčková

foto: J.Šmoll

Viac foto bude na stránke Speleoklubu Chočské vrchy

Rumunsko 2016

 

RUMUNSKO 2016

Sprístupnené, ale aj "nesprístupnené – ľahko dostupné" jaskyne Balkánu – Európy

V priebehu 9 dní pokračovala "expedícia" v poznávaní jaskýň Rumunska a nadväzovala na rok 2015, kde sme navštívili 13 jaskýň.

Tohto roku sme navštívili opäť 13 jaskýň, spojené s "veľmi ľahkým" prieskumom a poznávaním danej krasovej oblasti.

Keďže štafetu expedícií v objavovaní hlbokých jaskýň, objavených slovenskými jaskyniarmi na Balkáne, postupne preberá mladšia generácia jaskyniarov /Kyška, Pokrievka, a atď./, rozhodli sme sa pre tento typ výprav.

Zrazu sa pred nami vynorilo viacero možností na organizovanie spomenutých akcií, veď Balkán resp. Európa je veľká.

Účastníci: J. a S. Szunyogovci , G. Majerníčková a J. Šmoll. Tento rok bol aj  Štefan Labuda a tak bolo čo počúvať, až nás uši boleli.

Foto. J. Szunyog a J. Šmoll

viac vo FOTOGALÉRIA

 

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Pokračovali sme v ďalšom poznávaní a prieskume Balkánskych krajín a krasových území. Počas 4 dní sme pôsobili v západnej časti Bosny a Hercegoviny, hlavne okolo rieky UNA (hlavný výver je v Chorvátsku), ktorá je perlou Balkánu a podľa mnohých aj Európy. Nádherná rieka, ktorej vody pochádzajú čisto z krasových výverov. Len rieka Unac (prítok tejto rieky, ktorá tečie len územím Bosny a Hercegoviny) je tvorená cca 350 krasovými vyvieračkami. Na rieke sa nachádza množstvo malých či veľkých vodopádov. Navštívili sme niekoľko jaskýň, vyvieračiek  a nadviazali kontakt s domácimi jaskyniarmi. Uskutočnili sme aj ľahký prieskum a našli zaujímavé veci.           S. a J. Szyunyogovci, G. Majerníčková, J. Šmoll

výver z jaskyne Dabarska pečina https://www.youtube.com/watch?v=-oC22YHEH5Y

rieka UNA MVI 4068

foto vo FOTOGALÉRIA

foto: J. Szunyog a J. Šmoll

RUMUNSKO 2015

Počas 8 dní sme uskutočnili poznávaciu akciu do sprístupnených jaskýň a krasových oblastí Rumunska v zložení  G. Majerníčková, S. Szunyogová,  J. Szunyog a J. Šmoll

Sprístupnené jaskyne Rumunska /časť/: FOTOGALÉRIA ,, foto: J. Szunyog, J. Šmoll

Pestera Meziad - pohorie Bihor (Apuseni)

Celková dĺžka je 6 292 m a sprístupnená časť v dĺžke 1 200 m. Jaskyňa sa vyznačuje mohutnými chodbami až do 30 m výšky s bielou výzdobou. Bežné vstupné 15 RON - rumunské LEI (cca 3,40 €).

Pestera cu Cristale din Mina Farcu -  pohorie Bihor (Apuseni) - (Kryštálová jaskyňa v bani Farcu)

Objavená počas razenia bane a v roku 2012 sprístupnená v dĺžke 250 m. V bani sa ťažil bauxit a priamo v nej je aj banské múzeum . Vyznačuje sa prekrásnou kryštálovou výzdobou. Nachádza sa za dedinou Rosia. Bežné vstupné 15 RON.

Pestera Ursilor - pohorie Bihor (Apuseni) - (Medvedia jaskyňa)

Medvedia jaskyňa objavená v roku 1975, pekná kvapľová výzdoba s množstvom stalagmitov a kostí jaskynného medveďa. Bežné vstupné 20 RON (cca 4,50 €).

Pestera Poarta Lui Ionele - pohorie Bihor (Apuseni)

Celková dĺžka jaskyne je 324 m , denivelácia +35 m. Sprístupnených je 131 m. Jaskyňa sa vyznačuje vysokými chodbami, pri vstupe z nej vyteká aktívny tok. Bežné vstupné 10 RON (cca 2,30 €).

Pestera Ghetarul de la Scarisoara - pohorie Bihor (Apuseni)

Je to ľadová jaskyňa s objemom ľadu 120 000 m3. Celková dĺžka je 700 m s hĺbkou -105 m. Pre verejnosť je sprístupnených cca do 250 m. Nachádza sa vo výške 1 165 m n.m. a teplota v jaskyni sa pohybuje od -2 °C do -5,2 °C. Bežné vstupné 11 RON (cca 2,50 €).

Pestera Bolii - pohorie Surean

Celková dĺžka jaskyne je 1 400 m. Stará ponorová jaskyňa s chodbami vysokými cca 30 m a aktívnym vodným tokom, ktorý preteká celou jaskyňou. V dávnych dobách obývaná ľuďmi. Na stenách sa našli napodobeniny nástenných kresieb z Altamiry a jaskyňou prejdete cez 4 mostíky. Nachádza sa pri meste Petrosani. Bežné vstupné 5 RON (cca 1,12 €).

Pestera Muierilor - pohorie Capatanii - (Ženská jaskyňa)

Jaskyňa má 4 poschodia a celkovú dĺžku cez 8 km, no pre verejnosť je sprístupnené 1 poschodie v dĺžke cca 1 km. Väčšinou je znížený strop, miestami len do 1 m, takže sa musíte často zohýbať. Našli sa v nej kosti jaskynných medveďov, levov, hyen, vlkov z obdobia pred 40 000 rokov a kostí ľudí, väčšinou žien (Homo Sapiens) staré cca 35 000 rokov. Nachádza sa za dedinou Novaci. Bežné vstupné 10 RON.

Pestera Polovragi - pohorie Capatanii

Celková dĺžka je cca 11 km, sprístupnených je  600 m. Toho času je to už neaktívna vyvieračka, v minulosti sa do nej dalo dostať len cez úzky horný vchod. Nachádza sa neďaleko kláštora v ústí kaňona a v minulosti v 19. storočí v nej mnísi nakreslili na stenu smrtku ako nejakú modlu. Bežné vstupné 6 RON (cca 1,35 €).

Pestera Dambovicioara - pohorie Lezer

Našli sa v nej kostí jaskynného medveďa. V minulosti sa v nej ukrývali dedinčania pred Turkami a loviť chodili cez horný vchod. Sprístupnených je 250 m. Nachádza sa neďaleko mesta Bran, kde leží aj hrad Bran - Drakulov hrad. Bežné vstupné 7 RON (cca 1,60 €).

Pestera Valea Cetatii - pohorie Baiului

Celková dĺžka jaskyne je 958 m, hĺbka 38,5 m, sprístupnených je 200 m, ktoré predstavuje hlavne mohutný dóm s objemom 30 000 m3. Za poplatok 50 RON (cca 11,30 €) je možné prejsť speleologicky aj zvyšnú časť jaskyne. Nachádza sa za mestom Rasnov, okres Brasov. Bežné vstupné 15 RON (cca 3,40 €).

Pestera Meresti - pohorie Persani

Nesprístupnená aj keď bežne dostupná jaskyňa, ktorá leží v skalnej tiesňave. Nachádza sa za dedinou Meresti (cca 6 km za dedinou) a dostanete sa do nej cez 7 mostov cca 2,7 km tiesňavou. Platí sa len za vstup do tiesňavy 4 RON (cca 0,90 €).

Pestera Tausoare - pohorie Rodnei

Východiskom je dedina Rebrisoara, asi 15 km po doline v južných svahoch pohoria Rodnei. Nesprístupnená jaskyňa,  pripravuje sa na  vodcovskú činnosť.  Objavená v roku 1955.

Ostatné zaujímavostí, ktoré sme navštívili boli hrad Bran - Drakulov hrad, pevnosť Rasnov, Dino Park Rasnov, tiesňava Bicaz s 300 m skalnými stenami  a iné menšie zaujímavostí.

Zaujímavé odkazy

- 25 rokov činnosti tu

- Demänovskí Tarzani tu

- Situácia Červen. vrchov tu

- Slovačka jama tu

- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/

- Nová Kresanica tu

- Tichá jaskyňa /Piu/ tu

- Zadný Úplaz tu

- Vyšná Kresanica tu

- Demänovská medvedia jaskyňa tu

- jaskyňa pri Kamennej chate tu

- Nová jaskyňa pod Baštou tu

- Radavc tu

- Velika Klisura tu

- Studnia v Kazalnicy tu

- jaskyňa Zaver tu

- jaskyňa Shpanik tu

- Solunska jama tu

- Liptovská 1 tu

- CEKI 2- Liptovská 2

http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html

- Kosova 2002

https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms

"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan

Shpella Gryka e Madhe


- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.facebook.com/mateusz.popek.92/posts/887457244618131

- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic

- Stena Trollveggen - Norsko
http://www.sibir.sk/m.php?t=1&m=14&id=40031

http://www.piezografie.cz

 

Logo HZS www.hzs.sk
Logo SSS www.sss.sk
Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk

Logo Skialpinizmus www.skialpinizmus.sk
Logo Aragonit Speleo www.aragonit-speleo.org
Logo Meander www.meander.sk

 

Jaskinie Tatr

http://www.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html

 

poľský speleologický materiál

http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html

 

www.hory.sk

 

počítadlo.abz.cz