Bulharsko 2017

Bulharsko 2017 (Srbsko, Bulharsko, Rumunsko)

V dňoch 2.6 až 11.6. 2017 sme uskutočnili ďalšiu speleoturistickú expedíciu do krasových oblastí Balkánu za účelom spoznávania významných krasových lokalít daných oblastí. V zložení: F. a G. Majerníčkové, P. Imrich, S. a J. Szunyogovci , J. Šmoll.

 

SRBSKO , južná časť pred Bulharskom

1) Ravništarka pečina – jedna z najväčších jaskýň Srbska, nachádza sa za dedinou Kučevo.

Celková dĺžka jaskyne je cez 600 m, sprístupnených pre verejnosť je 550 m. Je to jaskyňa

s vodným tokom. foto

2) Ceremošnja pečina – nachádza sa takisto za dedinou Kučevo, neďaleko p. Ravništarka.

Má dĺžku 775,5 m, sprístupnených je 431 m. Jaskyňa s veľkým dómom a krásnou výzdobou. foto

3) Krupajsko vrelo – je jedným z najsilnejších krasových prameňov v Srbsku a teplota vody sa pohybuje od 9 – 11 °C. Potápači v hĺbke 123 m (národný rekord) objavili podvodnú jaskyňu. foto

4) Vodopád Veliki Buk alebo nazývaný aj Lisin vodopád - je pravostranným prítokom rieky Resava.

Má výšku 25 m a je jedným z najznámejších travertínových vodopádov v Srbsku.

 

5) Resavska pečina – je jednou z najväčších a najkrajších jaskýň Srbska s dĺžkou 4,5 km, pričom

pre verejnosť je sprístupnených 800 m. Má asi 80 miliónov rokov, je bohatá na početné dómy,

galérie a krásnu výzdobu. Jaskyňa sa rozprestiera na 3 úrovniach, no pre verejnosť

sú sprístupnené len 2 úrovne. foto

 

6) Vrelo Mlave – výver rieky Mlava. Prvá úroveň jaskyne je situovaná v jazere, hĺbka jazera je 32 m

s teplotou vody od 3,4 °C – 11,5 °C.

Doteraz dosiahnutá hĺbka jaskyne je 74 m a jaskyňa ešte nebola celkom preskúmaná. Nachádza sa

v meste Žagubica pri moteli Vrelo, na trase miest Petrovac – Bor.

 

7) Lazareva pečina – nazývaná aj Zlotska pečina sa nachádza na začiatku Lazarevského kaňona

za dedinou Zlot. Vytvorila ju podzemná rieka a jej dĺžka je cca 12 km. Turistická trasa je dlhá 800 m.

Jaskyňa je veľmi významnou archeologickou lokalitou, našli sa v nej archeologické nálezy z doby

medenej, bronzovej a železnej (nálezy jaskynného medveďa, leva a hyeny).

 

8) Pečina Vernjikica – stará jaskyňa, nachádza sa nad sprístupnenou Lazareva pečinou, asi 1,5km

betónovým chodníkom. Názov jaskyne je odvodený od slova vápenec. foto

Celková dĺžka jaskyne je 1015 m. V minulosti bolo plánované sprístupnenie jaskyne (vybudované

chodníky, zábradlia atď.), no v súčasnosti je uzavretá.

 

9) baňa na meď v meste Bor, auto voziace rudu

 

BULHARSKO  /severná strana pohoria Stará planina/

 

10) Peštera Magura – nachádza sa SZ od mesta Belogradčik. Je jednou z najväčších bulharských jaskýň.

Celková dĺžka chodieb je 2,5 km a celá je sprístupnená pre verejnosť. Teplota v jaskyni je 12°C, v niektorých

častiach aj 15 °C. Na stenách sú kresby z rôznych historických epoch – najstaršie z neskorého paleolitu, neolitu

a najnovšie z doby bronzovej. Kresby vyjadrujú rôzne lovecké scény. foto

 

11) Pevnosť Kaleto a skalné mesto v meste Belogradčik – starobylá pevnosť z čias rímskej ríše. Skalné útvary slúžili

ako prirodzená ochrana pred nepriateľmi a dvor bol obklopený skalami vysokými až 70 m.

Skalné mesto (Belogradčikské skaly) má rozlohu 50 km2 a niektoré skaly dosahujú výšku 200 m.

Sú tvorené z pieskovcov rôznych tvarov a farieb a niektoré pripomínajú ľudí, zvieratá atď. foto

 

12) Peštera Ledenika - nachádza sa 16 km od mesta Vraca (Vratsa) v prírodnom parku Vratsa Balkan. lezecká oblasť Vraca, výška stien až 450m

Je dlhá 300 m a teplota sa pohybuje od -7 °C do 15 °C, vo vstupe do 8 °C po celú dobu.

Ledenika je pomenovaná aj kvôli tvorbe ľadu, ktorý sa v nej vytvára počas zimy.

V minulosti v nej pastieri uskladňovali ovčie mlieko. Počas prehliadky je zaujímavá okrem výzdoby

aj laserovou šou. foto

 

13) Peštera Prochodna nazývaná aj jaskyňou Božích očí – je jednou z najznámejších jaskýň v krase neďaleko

mesta Karlukovo. Je 365 m dlhá a je prirodzene osvetlená, pretože v strope kvôli erózii sú vytvorené 2 veľké

otvory a vytvárajú tak fenomén Božích očí – rovnaká veľkosť otvorov v tvare očí. Praktizuje sa v nej aj bungee

jumping a je často vyhľadávaná aj horolezcami. foto

 

14) Peštera Saeva Dupka - nachádza sa za dedinou Brestnica. Je pomenovaná po bratoch pastieroch Sayu

a Syjko, ktorí ju našli náhodou. Dlhá je 205 m a má priemernú teplotu 7 – 11 °C.

Najväčší kvapeľ má obvod 60 m. Asi 70 m pod zemou v jaskyni preteká rieka a odhaduje sa, že má 3 milióny

rokov. foto

 

15) Rušova peštera nazývaná aj Gradežnicka peštera – nachádza sa medzi obcami Gradežnica a Glogovo.

Cesta jaskyňou vedie proti prúdu podzemnej rieky. foto

 

16) Devetaška peštera – nachádza sa na skalnatom brehu rieky Osam, severne od obce Devetak.

Je jednou z najväčších jaskýň Bulharska, vstup má výšku 35 m a šírku 30m a v strope je 7 otvorov, ktoré

pripomínajú okná. Bola osídlená ľuďmi pred 100 tis. rokmi. Počas 2. svetovej vojny tu uskladňovali naftu.

Jeden z najväčších priestorov jaskyne má cca 650 000 m3. foto

 

17) Čavdarska peštera - nachádza sa medzi dedinami Čavdarci a Aleksandrovo. Cesta k nej je dláždená

a dá sa až priamo do jaskyne dostať autom. Jej dĺžka je cca 450 m s vodným tokom a v minulosti slúžila

ako vojenský objekt.

 

18) Krušunski vodopád resp. Krušunske vodopády – sú séria vodopádov v severnom Bulharsku neďaleko obce

Krušuna a sú tvorené travertínami.

 

19) Peštera Maarata – nachádza sa na turistickej trase Krušunskými vodopádmi a vyviera z nej rieka tvoriaca

Krušunski vodopád.

 

20) Peštera Vodopada nazývaná aj Peštera Krušuna – vodná jaskyňa s krásnym vodopádom a je súčasťou

Krušunských vodopádov.

 

21) Peštera Goľama Garvanica – má dĺžku 275 m, hĺbku cez 60 m a je jednou z najväčších krasových priepastí.

Nachádza sa medzi dedinami Karpačevo a Gorsko Slivovo s priepasťovitým vchodom uprostred lúky

v náhornej plošine Devetaško plató. Dostať sa do nej dá prostredníctvom rebríkov.

 

22) Peštera Stĺbica (v preklade j. Rebrík) - nachádza sa v náhornej plošine Devetaško plató za dedinou

Karpačevo. Dostať sa do nej dá kovovým rebríkom a počas slnečného dňa svieti svetlo do strednej časti

jaskyne. Keď sa začne vlhkosť vyparovať, vytvára krásne mystický pocit.

 

23) Peštera Emen – nachádza sa v dedine Emen SZ od mesta Veliko Tarnovo na začiatku kaňona.

V minulosti slúžila ako vojenský objekt s výťahom, dnes tu sídlia veľké kolónie netopierov. foto

 

24) Hrad resp. pevnosť Carevec – v meste Veliko Tarnovo. Bol hlavným mestom druhého bulharského cárstva

za cára Petra. Z pôvodných 400 budov a 22 kostolov len malá časť sa dočkala renovácie, zvyšok sú len ruiny.

 

25) Peštera Orlova Čuka – nachádza sa v údolí Dunaja za obcou Dve Mogili v prírodnom parku Rusenski Lom.

Bola náhodne objavená pastierom, ktorý tu pásol svoje ovce. Celková dĺžka jaskyne je cez 13 km s celoročnou

teplotou 14 °C a je druhou najdlhšou jaskyňou v Bulharsku. Je domovom 14 druhov netopierov.

Bola obývaná ľuďmi pred 200 tis. rokmi. Jaskyňa pozostáva zo zložitého systému tunelov a hál.

Strop je hlavne hladký v dôsledku podzemných vírov. foto

 

26) Ivanovski skalný manastir – za dedinou Ivanovo. foto

 

 

RUMUNSKO

- turistika vo Fagaraši, cesta do Fagarašu

 

27) Salina Turda – starobylá soľná baňa v meste Turda JV od mesta Cluj – Napoca (Kluž), ktorá má cez 2 tisícročia.

Bola používaná ako úkryt počas 2. svetovej vojny a istý čas slúžila ako sklad syra.

V súčasnosti pre turistov ponúka rôzne atrakcie, okrem múzea je aj zábavným parkom – člnkovanie

na podzemnou slanom jazere, hranie minigolfu, bowlingu, stolného tenisu. Je aj liečebným centrom pre ľudí

s pľúcnymi chorobami. foto

 

spracovala: G. Majerníčková

foto: J.Šmoll

Viac foto bude na stránke Speleoklubu Chočské vrchy

Zaujímavé odkazy

Ocenenia tu tu tu tu tu tu tu tu tu

ale aj: tu tu, Demänovskí Tarzani tu
publikácia zrodil sa speleoalpinizmus tu

====================

- Troll Wall, Nórsko 1988
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu

- Velebit 1993 očami novinára

časť 1 časť 2 časť 3 časť 4 časť 5 časť 6 časť 7
- Brazília 1997, Toca da Boa Vista
- Fagaraš, Rumunsko 2000,  zimný prechod
tu tu tu tu tu tu tu tu
-Rumunsko 2000,
Tiesňava BICAZ - Rumunsko - cesta ,,Fisura artei 6b"
- Huayana Potosí 6 088 m,  Cordillera Real, Bolívia 2001
tu tu tu tu tu tu tu tu
- Pizzo Badile, Švajčiarsko 2001
- V severovýchodnej stene Pizzo Badile 3 308mnm
tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Zimný prechod pohorím Jakupica 2010
=====================

Objavené nové jaskyne

- Slovačka jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Nová Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Demän. medvedia jaskyňa, Demän. dolina tu tu tu
- jaskyňa pri Kamennej chate, Demän. dolina tu
- Nová jaskyňa pod Baštou, Demän. dolina tu
- Velika Klisura, Prokletije - Kosovo tu tu
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Zaver, Prespanské jazero - Albánsko tu tu
- jaskyňa Shpanik, Albánske Alpy - Albánsko tu tu tu
- Solunska jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- Liptovská 1, Monte Canin - Slovinsko  tu
- CEKI 2- Liptovská 2, Monte - Canin, Slovinsko tu tu
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html
- Štefanová č.2, Demän. dolina  tu
- Augustová jaskyňa, Mošnická dolina tu
- Modrá jaskyňa, Bocianská dolina  tu
- Žabia  studňa, Podtatranská oblasť  tu
-------------------------------------------------------
- Tichá jaskyňa /Piu/, Červené vrchy tu tu tu
- Zadný Úplaz, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu
Vyšná Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu
- Občasná vyvieračka, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Studnia v Kazalnicy, Červené vrchy - Poľsko  tu tu tu tu
- Jaskinia Zwolińskiego, Západné Tatry - Poľsko  tu
- Radavc, Hajla - Kosovo tu
- jaskyňa na Belianskom, Podtatranská oblasť tu tu
- jaskyňa Magdalenna, Alpy -Taliansko tu tu
- jaskyňa Toca Da Boa Vista, Bahia -Brazília tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Barriguda, Bahia - Brazília  tu
- 25 rokov činnosti tu
- Veľké jaskyne červených vrchov  tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Yswqe7VTxj4&feature=youtu.be&list=UUynLRfLsQT01TySho79QaIw&fbclid=IwAR2X69qOuT606IxrweOmekOFL1sTvFtveFqMta75r14IS8DSFvmZDF-Pb2Q
- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic
- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
- Zimný prechod Jakupicou tu
Jaskinie Tatr
http://old.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/197344#shadowContent

----------------------------------------

Logo SSS www.sss.sk

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk
http://www.speleo.cz
www.speleosaris.estranky.cz
www.caves.cz
poľský speleologický materiál
http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html
počítadlo.abz.cz