Letná sezóna pod Kriváňom 2017

Počas posledného víkendu nás prišli pozrieť Kyškovci a Karol sa ponoril do sondy Drnajka. Nový sneh a hlavne posledné výdatne zrážky spôsobili, že podzemný tok Drnajka bol v sonde o 2 m vyšší.

Karol sa 2x ponoril a pripravil plán postupu ďalšieho potápania pre rok 2018, vznikla aj myšlienka opäť potápať v Občasnej vyvieračke v Červených vrchoch.

Kým v letných mesiacoch sme sondovali práve v sonde Drnajka a objavili podzemný tok, tak na jeseň sme začali s kopaním na ponorovom závrte, ktorý sme označili ako č. 3. Ten patrí do cca  1,5 km rozpätia v oblasti potoka Belianka, kde sa do podzemia ponárajú 4 vodné toky vo viacerých ponoroch. Jedná sa o mohutný ponorový závrt s priemerom cca 20m. Aby sme ,,odstavili vodu,, na vyššom mieste nad závrtom sme vybudovali betónovú hrádzu a zakopali asi 40m dlhú hadicu /priemer 10cm/, ktorou voda odteká ponad závrt a tečie dolinkou ďalej.

Počas posledných asi 8 jesenných akcii, sme v ponore č.3 dosiahli hĺbku takmer 10m. Pre ľahký zostup sme sondu zabezpečili hliníkovými rebríkmi . Sonda s  množstvom žuliakov a žulového piesku je pekne modelovaná a jej vonkajšiu časť musíme zatiaľ dreviť pred práve žulovými nánosmi /najväčší vytiahnutý žulový okruhliak mal cca 110-120 kg/.

Sondu sme zakryli doskami, prekryli celtou a zazimovali. Zima začína.

Na akciách sa zúčastňovali: D. a J. Teplicky, G. a T. Majerníčkové, S. a J. Szunogovci, M. Sušel, M. Piovarči, Zdenka, J.Orfanus, M.Vrbičan, J.Šmoll

Začína zimná sezóna, Malužiná.

 

 

Jeseň v Červených 11/2012

Okrem ďalšieho prieskumu v Tichej jaskyni /Piu/ s nádejným pokračovaním, sme využili pekné počasie a uskutočnili  rekognoskáciu južného svahu Malolučniaka a preskúmali tamojšie jaskyne a výduchy.

Pár fotiek prinášame vo FOTOGALÉRIA

Červené vrchy - jaskyňa Goryczkowa

Červené vrchy – jaskyňa Goryczkowa, dolina Bystrá.

Po vlaňajších objavoch v jaskyni Goryczkowa sme počas víkendu začali s meraním. Keďže pôvodná mapa vôbec nezodpovedala situácii v jaskyni, začali sme úplne od začiatku. Jaskyňa leží asi 50m nad najväčšou vyvieračkou v Tatrách – Goryczkowe vyvierzysko /stredná 800l/s, max. cca 10 000l/s /. Presne na opačnej strane v Tichej doline sa nachádza jaskyňa Tichá / Piu/ a je predpoklad, že vody z tejto jaskyne vytekajú v tomto veľkom vývere. Jaskyňu tvorí bludisko riečnych chodieb s množstvom veľkých a malých žulových okruhliakov, podľa starého merania dosahovala dĺžku 350m.

Počas soboty a nedele v dvoch meračských dvojiciach T. Majerníčková – P. Imrich a G. Majerníčková – J. Šmoll za asistencie K. Dudzińského sme zamerali časť jaskyne v dĺžke asi 550m.

12.3.2012, Šmoll Ján.

Jaskyniarský týždeň 2012- Tydzień Jaskiniowy, Zakopane

Správa o činnosti za rok 2011

SK Červené vrchy.

Správa o činnosti za rok 2011.

Červené vrchy

Začiatkom roka sme uskutočnili  niekoľko akcii spojené s prieskumom v jaskyni Goričková, kde sme objavili spolu s SK Šariš asi 50m nových chodieb, jaskyňa leží nad Wywierzykom Goryczkowym,  ktorá pravdepodobne odvodňuje aj jaskyňu Tichá /Piu/

Pokračovali sme v sondovaní v niekoľkých závaloch jaskyne Tichá /Piu/ , kde máme čiastkové postupy, jaskyňu sme domerali. Sondovali sme v Suchej jaskyni.

Hlavným cieľom v Červených vrchoch bola jaskyňa Studnia v Kazalnicy -244m, pokračovali sme v prieskume v Baníckej chodbe č.2 a postúpili asi 20m už do nového klesajúceho meandra, zastavené zatiaľ krátkym zúžením. Mimoriadne silný prievan, ktorý tu vládne a prázdnosť najväčšieho Tatranského vápencového hrebeňa – Twardy Grzbiet, spadajúceho z Kresanice – Temniaka, dáva predpoklady o existencii veľkého systému, ktorý by mohol súvisieť zo Slovenskou oblasťou Červených vrchov.

Oblasť pod Kriváňom a Balkán.

Viac ako 25 akcii sme venovali prieskumu, sondovaní v krasovej oblasti pod Kriváňom smerom na Hybe a Východnú, jaskyňa Hybica a na Belánskom. Tu sme kopaním objavili asi 40m chodieb /20m sme vykopali/

Spolu s ďalšími skupinami sme zorganizovali 3 expedície do jaskýň Balkánu,

Kosovo – Velika klisura, uskutočnili sme čerpací pokus v koncovom sifóne, ktorý žiaľ nepriniesol ďalšie pokračovanie. Zamerali sme časť chodieb a následne sme vyniesli takmer celý čerpací materiál. Nové prieskumy budú smerovať v ďalších rokoch do stúpajúcich vetiev Medzibrodie +320m a Pečovské kúpele +250m.

Macedónska – Jakupica, dve prieskumné akcie smerovali do náhorných planín pohoria Jakupica a do jaskyne Slovačka jama na Karadžici -CEKI 1, pomaly a isto vstupujeme do rozsiahleho podzemného horského systému. /viac spravodaj SSS 2012/.

J. Šmoll sa zúčastnil niekoľkých pracovných akcii v masíve Široká, ktoré organizoval I. Pap.

P. Staník sa intenzívne venoval fotografovaniu.

Akcii sa zúčastňovali: Očkaik, Dudzinski , Sluka, Šmoll. Za iné kluby hlavne G. Majerníčková, T. Majerníčková, P. Imrich, P. Pokrievka ml., J. Szunyog, J. Kolasa, P. Neuschel. L. Štubňa.

J. Šmoll

Zaujímavé odkazy

- 25 rokov činnosti tu
- Demänovskí Tarzani tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Slovačka jama tu
- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
- Nová Kresanica tu
- Tichá jaskyňa /Piu/ tu
- Zadný Úplaz tu
- Vyšná Kresanica tu
- Demänovská medvedia jaskyňa tu
- jaskyňa pri Kamennej chate tu
- Nová jaskyňa pod Baštou tu
- Radavc tu
- Velika Klisura tu
- Studnia v Kazalnicy tu
- jaskyňa Zaver tu
- jaskyňa Shpanik tu
- Solunska jama tu
- Liptovská 1 tu
- CEKI 2- Liptovská 2
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.facebook.com/mateusz.popek.92/posts/887457244618131
- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic
- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
- Zimný prechod Jakupicou tu

Jaskinie Tatr

http://www.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11756/135842

-Publikácia

Zrodil sa Speleoalpinizmus alebo aj "Od Demänovskej doliny po Balkán"

-----------------------------------------

Jaskyniarské linky


Logo SSS www.sss.sk


www.speleosaris.estranky.cz
www.caves.cz

---------------------------------------

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl

Logo James www.james.sk

Logo Skialpinizmus www.skialpinizmus.sk

Logo Meander www.meander.sk

poľský speleologický materiál

http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html
www.hory.sk
počítadlo.abz.cz