HISTÓRIA

História speleologického výskumu Červených vrchov
od začiatku až po rok 1989

Fenomén vysokohorského krasu Červených vrchov, ležiaci na území dvoch štátov, predstavuje od začiatku speleológie hlavnú pozornosť vo výskume veľkých vysokohorských jaskýň.

Pod vplyvom objavov v poľskej časti Červených vrchov nastal aj na Slovensku postupne rozmach prieskumu na slovenskej strane.
Najskôr to boli Poliaci, ktorí preskúmali vrcholové časti Kresanice a zostúpili do niektorých priepastí (Ľadová priepasť, priepasť Kresanica). Zakrátko začína aktivita našich popredných najaktívnejších slovenských jaskyniarov: A. Droppa, D. Kubíny, V. Benický, S. Šrol, P. Hipman, J. Slančík. Najvážnejší výskum v rokoch 1975 -1985 uskutočňuje skupina pod vedením Zdenka Hochmutha, P. Patek, P. Zanvit, V. Vacke, J. Thuróczy, P. Vozárik, M. Valaštiak a iní. Dá sa povedať, že preskúmali čo mohli a výrazne prispeli k takmer ucelenému výskumu podloženého spracovaním všetkých objavených jaskýň (Slovenský kras 1982, ročník XX).

Prieskum v Poľskej časti Červených vrchov

Mohutné masívy Červených vrchov pri pohľade zo Zakopaného, resp. z Koscieliska vzbudzujú obdiv a jaskyniarske vzrušenie. Prevýšenie od spodnej časti územia až po vrcholové dosahuje 1200-1300 m a tak zimné výstupy do najvyššie položených jaskýň predstavujú zdatnú vysokohorskú túru.
Objavy na Poľskej strane v začiatkoch pripomínali objavy v Alpách, veď v 60.tych rokoch 20. storočia Wielka Sniežna (-620 m) figurovala v hĺbke na 6. mieste vo svetových tabuľkách. Rozmach hĺbkovej speleológie nadobúda oproti nám ďaleko presahujúce rozmery a výprava v tej dobe do Wielkej Sniežnej alebo inej hlbokej jaskyne mala charakter ozajstnej expedície.

Rok 1990  na Tomanovej chatke, Tomanová dolina - Tichá dolina

Stoja zľava: J.Kleskeň, P.Holúbek, N.Holúbeková, J.Šmoll, ?, J.Očkaiková, Ľ.Očkaik, S.Chrapčiaková

kľačia: M.Kováčik, B.Šmollová

Založenie speleoklubu Červené vrchy

Naše začiatky siahajú do rokov 1986 a 1987, keď sme sa v zime 2-krát pokúsili zdolať Wielku Sniežnu a medzitým v r. 1986 sme zostúpili do Ptáčej studne -350 m (Šmoll, Rybanský, Koľbík, Vozárik, Valaštiak). V marci 1988 prišla naša prvá prieskumná a pamätná akcia do priepasti Zadný úplaz - 7 hodinový zimný výstup na lyžiach z Podbanského a 3 dni v jaskyni (Labuda, Holúbek, Ferianc, Šmoll).
Za začiatok nášho pôsobenia v Červených vrchoch považujeme jeseň roku 1989, kedy uskutočňujeme prvé pracovné akcie v Zadnom Úplaze, prekonávame zával, ktorý z časti drevíme a začiatkom roka 1990 v zime objavujeme nové priestory v Červených vrchoch, studňa SPS.
V roku 1990 zakladáme oficiálne nový speleologický klub Červené vrchy.
Na základe dohody sa predsedom stáva J. Šmoll.

Zakladajúci členovia:
Ľubomír Očkaik (od r. 1984 Ružomberok)
Ján Kleskeň (od r. 1982 Martin)
Peter Holúbek (od r. 1986 Terchová, od r. 1988 Martin, od r. 1995 Nicolaus)
Bibiana Lovichová (Šmollová) (nečlen, horolezecký oddiel Jasná)
Ján Šmoll (od r. 1979 člen OS Lipt. Mikuláš a od r. 1982 . člen klubu Demänovská dolina)

Ďalší starší a noví členovia: Ľ. Rybanský, M. Kováčik, P. Staník, K. Dudzinski, M. Sluka.

Prišli a odišli ďalší jaskyniari, ktorí sa viac či menej podieľali a podieľajú na prieskume Červených vrchov:
J. Szunyog, M. Hurtaj, Marianka Jagerčiková, P. Vaňek, E. Kapucian, P. Imrich, J. Psotka, J. Vykoupil, P. Okoličány, Tinka Majerníčková, Gabika Majerníčková, Štefan Labuda, Roman Staroň a mnohí ďalší, ktorí sú uvedení na mapách.

 

Miro Kováčík v Novej Kresanici, meranie a zostup Ženskou priepasťou

 

Vchod do Zadného Úplazu,         Morenie výdrevy pred vchodom do Zadného Úplazu

 

Oddych pri výstupe, Očkaik, Holúbek, v chatke Tomanová  Očkaik, Kleskeň, Šmollová

 

Zaujímavé odkazy

Šmollovo kráľovstvo - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=5Z2h1N2t5JU
Ocenenia: tu tu tu tu tu tu tu tu tu
ale aj: tu tu, Demänovskí Tarzani tu
publikácia zrodil sa speleoalpinizmus tu
====================

- Nórsko 1988- Troll Wall

https://en.wikipedia.org/wiki/Troll_Wall

Troll wall rappelling - YouTube

ttttttt7 ttt10 t11 t12
- Velebit 1993 očami novinára

časť 1 časť 2 časť 3 časť 4 časť 5 časť 6 časť 7

- expedícia Brazília 1997-1998. Toca De Boa Vista, viac ako 100 km systém
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
- Rumunsko 2000,
Fagaráš - zimný prechod tu tu tu tu tu tu

- Rumunsko 2000,

Tiesňava BICAZ - cesta ,,Fisura artei "
- Bolívia 2001
Huayana Potosí 6 088 m,  Cordillera Real,
tu tu tu tu tu tu tu tu
- Švajčiarsko 2001
V severovýchodnej stene Pizzo Badile 3 308mnm
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9
- Macedónsko 2010
Zimný prechod pohorím Jakupica
=====================

Objavené nové jaskyne

Nová Kresanica, Červené vrchy t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20
- Štefanová č. 2, Demän. dolina  tu
Demän. medvedia jaskyňa, Demän. dolina tu tu tu
- Jaskyňa pri Kamennej chate, Demän. dolina tu
Nová jaskyňa pod Baštou, Demän. dolina tu
- Augustová jaskyňa, Mošnická dolina tu
- Modrá jaskyňa, Bocianská dolina  tu
- Žabia  studňa, Podtatranská oblasť  tu
- Velika Klisura - Great Canyon, Prokletije - Kosovo t1 t2
tttttttt10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23

- Slovačka jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu

- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14 t15 t16 t17 t18 t19 t20 t21 t22 t23 t24 t25 t26 t27 t28 t29 t30 t31

- jaskyňa Zaver, Prespanské jazero - Albánsko tu tu

- jaskyňa Shpanik, Albánske Alpy - Albánsko tu tu tu
- Solunska jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- Liptovská 1, Monte Canin - Slovinsko  tu
- Liptovská 2 /CEKI 2/,Monte Canin - Slovinsko tu tu
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html

=====================

Iné objavy

- Zadný Úplaz, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu

- Tichá jaskyňa /Piu/, Červené vrchy  tu
- Vyšná Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu
- jaskyňa Okno, Dem. dolina  tu
- jaskyňa pod  Úplazom, Vysoké Tatry  tu
- jaskyňa Javorinka, Vysoké Tatry tu
- Občasná vyvieračka, Červené vrchy t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14
- Studnia v Kazalnicy, Červené vrchy - Poľsko  tu tu tu tu
- Jaskinia Zwolińskiego, Západné Tatry - Poľsko  tu
- Radavc, Hajla - Kosovo tu
- jaskyňa na Belianskom, Podtatranská oblasť tu tu

- jaskyňa Magdalenna, Alpy -Taliansko tu tu

------------------------------------

https://jakupica.sss.sk/

- Veľké jaskyne červených vrchov  tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014

https://www.youtube.com/watch?v=Yswqe7VTxj4

- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
Jaskinie http://old.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni

Televíkend - RTVS.sk

Modrá jaskyňa (noviny.sk)

----------------------------------------

Logo SSS www.sss.sk

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk
http://www.speleo.cz
www.caves.cz
počítadlo.abz.cz