Duva - pohorie Jakupica, Severné Macedónsko

Počas tohtoročnej výpravy do krasových oblastí pohoria Jakupica - Severné Macedónsko, prišiel aj objav v Duve. Je to výsledok hlavne vytrvalej iniciatívy Peťa Holúbka. Bolo potrebné  asi  50 akcií - dní  a cez 1 200 navŕtaných dier na prienik do niečoho veľkého. Vchod do jaskyne  Duva leží vo výške  cca 2 100 m.n.m.,  asi 100 m nad stykom kras-nekras, ktorý sa tiahne v dĺžke asi 6 km. Slovačka Jama sa nachádza asi 5 km západne.

Duva Duva

Slovačka jama na Karadžici 2019, Jakupica, Severné Macedónsko

Foto od  Paľka Pokrievku, dosiahnutá hĺbka -700 m

https://drive.google.com/open?id=1neKBl0ALTL_Uzuu1xXMI4V8nZQHZNshx

 

Situácia nad Bunou a Bunicou

Krasová oblasť nad vývermi Buna a Bunica, preložil a spracoval   J. Psotka

Nevesinjsko polje s plochou približne 170 km2, je druhé najväčšie krasové polje v Bosne a Hercegovine. Riečna sieť polja je skôr skromná a predstavujú ju občasné (efemérne) rieky, ktoré tečú len v obdobiach dažďa a topenia snehu. Najväčší prietok vody v polji má efemérna rieka Zalomka a jej prítoky Drežanjka a Zavidolka. Priemerná nadmorská výška polja je 870 m.n.m. a jeho najnižším miestom je ponor Biograd (800 m.n.m.). Tento ponor s maximálnou hltacou schopnosťou 110 m3/s je koncovým miestom rieky Zalomka. Rieka tečie priemerne 212 dní do roka, s priemerným prietokom 11,2 m3/s. Maximálny zaregistrovaný prietok je 440 m3/s. Maximálna zmeraná hĺbka povodňovej vody je 38,3 m. V lete jej tok úplne vysychá. Všetka voda zo zbernej oblasti Nevesinjskeho polja vyteká vo vyvieračkach Buna (2,95–380 m3/s) a Bunica (0,7–207 m3/s) neďaleko mesta Mostar, v nadmorskej výške 36 m.n.m. Vyvieračky a ich zberná oblasť sa síce nachádzajú v jednej krajine (Bosna a Hercegovina) ale vývery sú na území jednej politickej entity (Federácia Bosna a Hercegovina) a ich zberná oblasť (približne 90%) leží na území entity Republika Srpska, čo predstavuje cezhraničný krasový akvifér. Vyvieračka Bunica ja priamo spojená s ponorom Biograd, ktorý leží vo výške 800 m.n.m. a 20 km ďaleko. Je to jeden z najväčších známych ponorov v speleologii vôbec. Stopovacia skúška bola vykonaná pri vtoku 60 m3/s do ponoru, pričom stopovacia látka sa objavila vo vyvieračke Bunica za 16 h a 30 min. Teoretická rýchlosť prúdenia je okolo 34 cm/s. Ide tu o priame hydrologické prepojenie cez krasové kanály, zrejme najpriamejšie v celej Východnej Hercegovine. Podzemná voda prechádza vnútornú politickú hranicu v hĺbkach okolo 600–700 m. Hlboký piezometrický vrt v Nevesinjskom polji ukázal fluktuáciu hladiny podzemnej vody v oblasti polja medzi 280–315 m, čo je najvyššia hodnota zaznamenaná v krase vôbec! Podľa záznamov sú zmeny vo výdatnosti vyvieračiek veľmi rýchle a náhle, závislé od množstva zrážok. Ponor Biograd skúmali francúzski jaskyniari Michel Guis a Laurent Tarazona (http://www.plongeesout.com, Bosnie) v rokoch 2004, 2005 a 2007, pričom zamerali 1080 m chodieb a preskúmali dva sifóny, za nimi sú veľmi silné prievany. Dosiahli hĺbku asi 120 m. Vo vyvieračke Bunica dosiahli francúzski potápači dĺžku 160 a hĺbku 73 m. V oblasti ponoru Biograd by bolo dobré vykonať podrobný povrchový prieskum za účelom nájdenia možných vstupov do tohto systému, napr. priepastí, neaktívnych ponorov, prepadlísk atď. Bude treba poriadne preskúmať aj neďalekú Novakovu pećinu, ktorá predstavuje obrovský starý ponor, zrejme toho istého hydrologického systému.

 

Obyvateľ Modrej jaskyne, Malužiná

Nematomorpha https://youtu.be/1RMG-Yd-odA

Expedícia Bosna a Hercegovina , jeseň 2019

Koncom septembra 2019 /asi od 21.9/ organizujú slovenskí jaskyniari  prieskumnú výpravu do Bosny a Hercegoviny. Cieľom sú krasové oblasti nad výverom Buna tiahnúce sa až k hraniciam Čiernej Hory, ktoré predstavujú veľmi rozsiahlu krasovú oblasť. /cca 10 000 – 15 000 km2/

Okrem neuveriteľného množstva  krasových javov a ponorov je tu aj ponor Biograd, ktorý dokáže pohltiť až 110 m3 vody  za sekundu /foto v stave min. ponoru/ Ten sa nachádza asi 20 km od výveru Buna a ďalšimi vývermi. V oblasti sa nachádza aj tzv. Novákova jaskyňa /ďalší obrovský starý ponor, ktorý už poznáme a postupy sú ??/

Predpoklad je aj prieskum - návšteva Livno-Duman.

kontakt:    Jozef Psotka < JLIB_HTML_CLOAKING > ' JLIB_HTML_CLOAKING '

 

Zaujímavé odkazy

Ocenenia:  tu tu tu tu tu tu tu tu tu
ale aj: tu tu, Demänovskí Tarzani tu
publikácia zrodil sa speleoalpinizmus tu

====================

- Nórsko 1988- Troll Wall
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Velebit 1993 očami novinára
časť 1 časť 2 časť 3 časť 4 časť 5 časť 6 časť 7
- Brazília 1997-1998
tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Rumunsko 2000,
Fagaráš - zimný prechod tu tu tu tu tu tu

- Rumunsko 2000,

Tiesňava BICAZ - cesta ,,Fisura artei "
- Bolívia 2001
Huayana Potosí 6 088 m,  Cordillera Real,
tu tu tu tu tu tu tu tu
- Švajčiarsko 2001
V severovýchodnej stene Pizzo Badile 3 308mnm
tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Macedónsko 2010
Zimný prechod pohorím Jakupica
=====================

Objavené nové jaskyne

Nová Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Štefanová č. 2, Demän. dolina  tu
Demän. medvedia jaskyňa, Demän. dolina tu tu tu
- Jaskyňa pri Kamennej chate, Demän. dolina tu
Nová jaskyňa pod Baštou, Demän. dolina tu
- Augustová jaskyňa, Mošnická dolina tu
- Modrá jaskyňa, Bocianská dolina  tu
- Žabia  studňa, Podtatranská oblasť  tu
- Velika Klisura - Great Canyon, Prokletije - Kosovo tu tu
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu

- Slovačka jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu

- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu

- jaskyňa Zaver, Prespanské jazero - Albánsko tu tu

- jaskyňa Shpanik, Albánske Alpy - Albánsko tu tu tu
- Solunska jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- Liptovská 1, Monte Canin - Slovinsko  tu
- Liptovská 2 /CEKI 2/,Monte Canin - Slovinsko tu tu
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html

=====================

Iné objavy

- Zadný Úplaz, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu

- Tichá jaskyňa /Piu/, Červené vrchy  tu
- Vyšná Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu
- jaskyňa Okno, Dem. dolina  tu
- jaskyňa pod  Úplazom, Vysoké Tatry  tu
- jaskyňa Javorinka, Vysoké Tatry tu
- Občasná vyvieračka, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Studnia v Kazalnicy, Červené vrchy - Poľsko  tu tu tu tu
- Jaskinia Zwolińskiego, Západné Tatry - Poľsko  tu
- Radavc, Hajla - Kosovo tu
- jaskyňa na Belianskom, Podtatranská oblasť tu tu
- jaskyňa Magdalenna, Alpy -Taliansko tu tu

------------------------------------

- 25 rokov činnosti tu

- Veľké jaskyne červených vrchov  tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Yswqe7VTxj4&feature=youtu.be&list=UUynLRfLsQT01TySho79QaIw&fbclid=IwAR2X69qOuT606IxrweOmekOFL1sTvFtveFqMta75r14IS8DSFvmZDF-Pb2Q
- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
Jaskinie http://old.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni

Televíkend - RTVS.sk

Modrá jaskyňa (noviny.sk)

----------------------------------------

Logo SSS www.sss.sk

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk
http://www.speleo.cz
www.speleosaris.estranky.cz
www.caves.cz
poľský speleologický materiál
http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html
počítadlo.abz.cz