Správa za rok 2016

Speleoklub Červené vrchy - správa za rok 2016

Bocianska dolina - Malužiná

Začiatkom roka sme na jednom z viacerých ponorov riečky Bocianky a  Malužianky tesne nad dedinou Malužiná na pravej strane Bocianskej doliny, prenikli do novej jaskyne. Postupne sme objavili takmer 700 m chodieb s nádhernou krasovou výzdobou, s farbami modrej, zelenej, bielej, oranžovej, doplnená miestami do hneda. Jaskyňa dostala názov Modrá jaskyňa. V priebehu roka sme v okolí dediny Malužiná objavili ďalšie jaskyne. Bocianska jaskyňa, (cca 25m, leží asi 100 m nižšie od Modrej jaskyne,  prievan), Jaskyňa drevorubača (15 m) nachádza sa asi 240 m nad dedinou Malužiná a o 20 m nižšie aj miesto s prievanom, prepadnutý vchod - previs. Jaskyňu Malužinské Okno (10 m) a Meandrovú jaskyňu (8m). Asi 70 m od Malužinskej jaskyne sme zaevidovali aj prepad v zemi, tu sa v letnom období prepadol do diery ťažný kôň. Len pre zaujímavosť: vápence na ľavej strane nad Malužinskou jaskyňou a dedinou Malužiná stúpajú v dĺžke 3-4 km až na kótu 1 220 m.n.m. , čo je vertikálne viac ako 500 m masívu z veľkej časti gutensteinského vápenca a pokračujú smerom na Čierny Váh.

Pod Kriváňom – Vysoké Tatry

Súbežne sme skúmali aj pod Kriváňom vo Vysokých Tatrách. Ešte v roku 1990-91 nám Starý Rybanský v tejto oblasti ukázal suchý ponor. Roky sa tu nič podstatné nedialo a až v lete 2016 začíname s intenzívnejším prieskumom (istý prieskum tu síce prebiehal, ale len ojedinelý). Objavujeme a zisťujeme, že sa tu v rozpätí 1 km ponárajú do podzemia 4 potoky – potôčiky (na treťom potôčiku-ponore kopal v roku cca 2013 asi 1-2 dni aj M. Rybanský s L. Vlčekom). Po riečku Belianku (pramení pod Kriváňom, ktorá sa v suchšom období asi na 3 miestach celá ponára do podzemia) skúmala ešte v roku 1972-74 jaskyniarska skupina z Východnej pod vedením Dr. Koreňa. Ďalej smerom na bývalú chatu kpt. Rašu bola oblasť speleologicky neznáma. Na prvý pohľad je to územie lesov a v letnom období rajom húb, ale prieskumom sme zistili, že pod tenkou vrstvou zeme leží mohutná vápencová doska, ktorá môže stúpať až pod samotné Tatry, kde je bezpochyby prikrytá rozpadajúcim sa žulovým materiálom. Naša istota prišla, keď sme začali kopať na dvoch aktívnych ponoroch a po cca 2-3 m sme narazili na vápencové steny- jaskynné chodby. V prípade prvého ponoru sme sa dostali aj do jaskyne do hĺbky cca 10-11 m, dĺžka cca 16m, avšak voda, ktorá sa ponára, padá priamo na jaskyniara a veľmi znepríjemňuje vstup a pohyb vo dvoch vstupných priestoroch, -3 m a -4 m. Asi 6 m vedľa objavného ponoru leží ďalší už suchý závrt, ktorým by sme sa chceli vyhnúť ponárajúcej sa vode. V druhom ponore sme sa pomocou kombinovanej výdrevy (drevo-železo-betón) dostali opäť na vápencové steny jaskyne.

Vydali sme publikáciu „Zrodil sa speleoalpinizmus“ alebo aj „Od Demänovskej doliny po Balkán“.

V Malužinej sme začali  s výstavbou nového speleodomca.

Červené vrchy

Plánovanú speleopotápačskú akciu s poľskými potápačmi z Warszawy, spojenú s čerpaním sifónov v Občasnej vyvieračke v Červených vrchoch sme pre zlé podmienky (časté dažde) neuskutočnili.

Účastníci: G. a F. Majerníčkové, M. Šušel, J.a S. Szunyogovci, M. Kardošová, Ľ. Halička, P. Imrich, Fiju-Fiju a jeho partia z Hýb, P. Staník, I. Karkošiak, L. Štubňa, I. Majer, M. Sluka, D. Medla, Š. Labuda , D. Šmoll, J. Šmoll. a desiatky radiacich dedinčanov z Malužinej. Modrú jaskyňu si prišiel pozrieť aj predseda SSS Peter Holúbek, viacero  ďalších jaskyniarov a aj domácich  obyvateľov.

Zahraničie

Zorganizovali sme už tretiu akciu za účelom spoznávania sprístupnených jaskýň a krasu okolo v krajinách Balkánu - Európy. V Rumunsku sme pokračovali v strednej a južnej časti a tu sme navštívili viac ako 13 jaskýň a viacero prírodných zaujímavostí . (2014 –Slovinsko, 2015 – Rumunsko sever)

M. Sluka zorganizoval niekoľko výprav do Kosova a bol aj v Macedónsku a na Kube.

Účasť na veľmi úspešnej akcii v Macedónsku, kde partia pod vedením P. Pokrievku ml. a K. Kyšku našla ďalšiu cestu do hlbín v Slovačke jame na Karadžici /- 610m/ v tejto „top“ vysokohorskej jaskyni. K. Kyška a P. Malík sú prvými slovenskými speleopotápačmi , ktorí sa ponorili v sifóne v hĺbke cez 500 m.

Kosovo - jaskyňa Radavc: výmena sondy na meranie výšky hladiny, pokračovanie prekopu obchádzky polosifónu, lokalizovanie ďalšej fosílnej starej vyvieračky 700 m nad mestom Peje s pomocou miestnych obyvateľov. Odstránenie závalu a objav 56 m nových priestorov tesne pod povrchom s veľmi zaujímavou výzdobou a kolóniami jaskynných kobyliek. Zmapované.

Kuba: pokračovanie dokumentácie viac ako 30 km dlhého jaskynného systému v Siera San Carlos s miestnymi jaskyniarmi.

J. Šmoll

 

Bulletin Modrá jaskyňa

BULLETIN Modrá jaskyňa /Blue Cave/

Na 12 stranách približuje jeden s najkrajších objavov na Slovensku. Jedinečná kvapľová výzdoba s farbami modrej, zelenej, bielej a aj hnedej či oranžovej, doplnená o mapu jaskyne.

Foto: P. Staník, J. Szunyog a  J. Šmoll

predná stranastrana č. 9zadná strana

 

Pod Kriváňom

Z nad Kriváňa sme sa presunuli pod Kriváň, aj do Malužinej - viac vo FOTOGALÉRIA

Publikácia Zrodil sa Speleoalpinizmus alebo aj ,,Od Demänovskej doliny po Balkán,,

publikácia tu

Publikácia na 32 stranách približuje začiatky /1981-1988/ klasického lezenia v jaskyniach na Slovensku ,,objavy nových jaskynných priestorov pomocou horolezeckej techniky,,. Zlatu éru slovenských objavov na Balkáne / 1990 – 2015/, od Monte Caninu, Velebitu, Prokletia až po Jakupicu doplnenú  tabuľkou s najhlbšími objavenými jaskyňami Slovákmi v zahraničí . 26 ročnú /1989-2015/ činnosť v  Červených vrchoch so  situačnou mapkou jaskýň a  priepasti v oblasti Kresanica /2122 m.n.m./ – Temniak /2096 m.n.m./ . Expedíciu do Brazílie / 1997/ a jaskyne Toca de Boa Vista /120 km/. Doplnená je aj o horolezecké aktivity: stena Trollwegen –Troll-Wall v Nórsku , zimný prechod hlavného hrebeňa pohoria Fagaraš v Rumunsku , lezenie v Alpách, Bolívii a iné.

 

Macedónsko 2016

Slovačka jama 2016

http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/

mapa Slovačky jamy

Pavol Pokrievka ml.

V dňoch od 28.8. do 3.9. sme uskutočnili prieskumnú akciu do Slovačky jamy na Karadžici v Macedónsku. V nedeľu ráno vyrážame na dvoch terénnych autách smer Macedónsko. Akcie sa zúčastňujeme v zložení Karol Kýška, Martin Vrábel - Abo, Pavol Malík so synom, Marek Hluch, Peter Ivančík, Andrej Holúbek a P. Pokrievka ml. Do Skopje ku Žežovi prichádzame bez problémov okolo ôsmej večer. So Žežom porozprávame čo je nové a ideme spať aby sme mohli hneď ráno vyraziť na planinu.

V pondelok poobede staviame tradične tábor na Hornom Begove vo výške 2000 m n.m. Nestrácame čas a vyrážame ku Slovačke zistiť či je jaskyňa otvorená. O šiestej večer prichádzame spolu s Andrejom, Marekom, Peťom a Abom ku vchodu. Na prvý pohľad je jasné, že jaskyňa je otvorená, čo nás potešilo. Máme so sebou rovno 250 m lan na vystrojenie jaskyne po "šesťdesiatku". Zlaňujem dole a cestou vŕtam nové kotvenia, nakoľko je ľad zas inak vytopený a tak sa niektoré kotvy nedajú použiť. Na dvoch miestach zhadzujem veľké kusy ľadu a zostupujem dole ku zbalenému lanu nad "šesťdesiatkou". O ôsmej som von z jaskyne. Vonku je zima a tak rýchlo vyrážame späť do tábora. Nakoľko je už tma v jednom traverze cez závrt neodbočíme a nakoniec blúdime. Našťastie sa zorientujeme vďaka osvetlenej základni na Solúnskej glave. Niečo po desiatej prichádzame do tábora. Chvíľu po nás prichádza Sluka na svojom offroade rovno z Prahy.

Ráno Balíme veci a vyrážame ku jaskyni na akciu. S Andrejom zostupujeme prví. Od "šesťdesiatky" rozbaľujeme laná zbalené na štandoch a zostupujeme do dómu Peony (-400), kde čakáme na chalanov. V dóme máme s Andrejom rozlezený komín (+50). Máme v pláne pokračovať v lezení. Keďže máme chvíľu čas, idem skontrolovať komín. Po dolezení k poslednému kotveniu zapínam naplno svetlo a presvecujem tmu nad nami. Na poslednej akcii sme mali slabšie svetlá a tak sme nad sebou videli len tmu. Po presvietení priestoru, zmizla nádej na objav vyššieho horizontu. Nad nedolezenou šikminou pokračuje smerom hore mohutná šachta podobná "šesťdesiatke".

Do dómu prichádza Peťo s Marekom a Karol s Palom. Spolu pokračujeme do bivaku. Tu prebalíme veci, doplníme sily a vyrážame ku sifónu (-524). Pred tabuľkou -500 sa chalani prezliekajú a presúvame sa k polosifónu. V polosifóne je poklesnutá voda a tak chalani nepotrebujú ani fľaše. Karol prekonáva polosifón a za ním ho prechádza aj Palo. My v napätí čakáme na správy o pokračovaní. Po chvíli sa chalani vracajú s tým, že ďalej jaskyňa pokračuje, ale treba lano. Tešíme sa z pokračovania a presúvame sa naspäť ku sifónu -524. Na ponor sa pripravuje Karol, Palo mu asistuje. Karol rýchlo mizne pod hladinou, po chvíli sa vynára so zlou správou. Sifón je zanesený až po strop. Tešíme sa teda aspoň z pokračovania za polosifónom. Balíme a presúvame sa do bivaku (-420). Dohadujeme sa čo ďalej. Chalani pôjdu ráno hore a my s Andrejom zostaneme ešte ďalej.

Chalani skoro ráno opúšťajú bivak a vyrážajú hore. Nám s Andrejom sa nechce zo spacákov a tak vstávame až okolo deviatej. Namiesto pôvodného plánu liesť komín máme v pláne vyčerpať polosifón. Vyrážame teda najskôr smerom von pod "šesťdesiatku", kde Libor Štubňa nechal pred dvoma rokmi hadicu. Cesta po hadicu a späť nám nezaberie ani dve hodiny. Z bivaku rovno berieme laná a vŕtačku, pre prípad ak by sa nám podarilo už dnes vyčerpať polosifón. Po príchode na miesto zisťujeme, že hadica je krátka, a do ideálneho miesta by mala byť o 5 m dlhšia. Bližšie ku polosifónu sa však nachádza úžina smerujúca dole, kde by sa nám mohlo podariť rozbehnúť samospád. Libor nechal pri hadici aj guľový ventil. Hadicu sme na rovnom úseku chodby postupne naliali vodou, zbavili všetkých vzduchových bublín a uzavreli ventilom. Uzavretý koniec hadice sme spustili dole do úžiny aby sme dosiahli prevýšenie. Ventil sme otvorili potiahnutím šnurý uviazanej o páčku, nakoľko sa nachádzal na nedostupnom mieste. Násoska sa na prvý krát rozbehla, čo nás veľmi potešilo. Hladina v polosifóne začala klesať. Po dvoch hodinách čerpania hladina klesla ani nie o 20 cm. Nemalo význam zostávať a čakať pri polosifóne, šli sme teda do bivaku.

Na druhý deň sa vraciame k polosifónu, kde zostalo asi 20 - 30 cm vody. Bez problémov prechádzame na druhú stranu a začíname skúmať nové priestory. Zlaňujeme stupeň, ktorý zastavil Karola s Palom. Ďalej pokračuje krásny kompaktný meander, ktorého dno pokrývajú jazierka plné žltých kryštálov kalcitu. Pred nami sa objavuje koniec meandru, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako sifón. Keď prídeme bližšie, zisťujeme, že chodba sa stáča o 90 stupňov a ďalej pokračuje. Prichádzame na ďalší stupeň za ktorým sa dostávame do siene, z ktorej smerom dole pokračujú dve chodby. Po niekoľkých metroch klesania zisťujeme, že chodby sa stretávajú a napájajú na horizontálny kanál. Tu už počujeme z rúr, smerujúcich dole, riečisko. Postupujeme kanálom smerom dopredu. Andrej odbočuje smerom hore a zisťuje, že nad nami pokračuje voľne chodba. Vracia sa späť a pokračujeme ďalej tlakovým kanálom, ktorý nás dovedie asi po 40 m na riečisko. Predpokladáme, že sme narazili na potok, ktorý sme opustili pri sifóne -524. Pokračujeme po prúde dole, z zľava sa pripája z úzkeho meandra ďalší prítok. Ideme ďalej po prúde. Dostávame sa na ďalší sútok. Zľava zo stúpajúceho meandra priteká slušný potok. Hore prúdom ani nejdeme, pokračujeme smerom dole. Zostupujeme poriadnym meandrom bez závalov. Tešíme sa s kompaktných priestorov. Kde tu navŕtame kotvenie, pre lepší pohyb po strmo klesajúcom meandri. Zastavuje nás zúženie a zasintrovanie meandra. Naliezame hore k stropu a pomedzi kvaple sa opäť dostávame na dno meandra a opäť klesáme. Zlaňujeme dole a naťahujeme krátky traverz ponad hlbokú vodu. Meander začína byť strmší a začína kaskádovite klesať dole. Zlaňujeme asi 10 m hlboký stupeň a dochádza nám lano. Odkladáme veci a ideme ďalej po pár metroch nás však zastavuje ďalší stupeň. Nezostáva nám nič iné len hľadieť do neznáma. Na hodinkách pozeráme nadmorskú výšku a vraciame sa späť. Pri polosifóne odčitávame výšku a zisťujeme, že sme klesli dole o 130 m. V bivaku začíname variť a rozhodujeme sa prespať ešte do rána. Neskôr zisťujeme, že to bolo dobré rozhodnutie, keďže vonku zúri poriadna búrka o ktorej nevieme.

Na druhý deň ráno respektíve na obed vyrážame smerom von. Andrej sa rozhodne vyniesť vonku batoh prázdnych plynových kartúš a odpadu. Ja za ním odstrojujem jaskyňu. Vonku sme za tri a pól hodiny, tu na nás už čakajú chalani. Na vystrojenie sme použili dvestovku v kuse spolu s päťdesiatkou. Takže sa dajú laná naraz vytiahnuť von. Pri ťahaní pomáha chalanom aj miestny zvedavý pastier, ktorý ťahá s nadšením ako keby bolo na konci lana uviazané zlato. Ešte sa chvíľu všetci tešíme, z pokračovania jaskyne. Zostupujeme do tábora, balíme a vyrážame na cestu do Skopje. Spoločne sa navečeriame, rozlúčime so Žežom a vyrážame na cestu domov.

Celkovo sme objavili asi 500 m chodieb s voľným pokračovaním. Hĺbka jaskyne sa rapídne nezmenila. Momentálne dosahuje -650 m. Nová vetva však na rozdiel od vetvy jaskyne za čiernym meandrom je v kompaktných horninách bez závalov. Pre zaujímavosť treba spomenúť, že na akcii sa nám roztrhli tri pedále na ručných blokantoch, vôbec tomu nechápeme.

Foto: P. Pokrievka ml. vo FOTOGALÉRIA

Zaujímavé odkazy

Ocenenia tu tu tu tu tu tu tu tu tu
ale aj: tu tu, Demänovskí Tarzani tu
publikácia zrodil sa speleoalpinizmus tu

====================

- Troll Wall, Nórsko 1988
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu

- Velebit 1993 očami novinára

časť 1 časť 2 časť 3 časť 4 časť 5 časť 6 časť 7
- Brazília 1997, Toca da Boa Vista
- Fagaraš, Rumunsko 2000,  zimný prechod
tu tu tu tu tu tu tu tu
-Rumunsko 2000,
Tiesňava BICAZ - Rumunsko - Via freiuta 6b
- Huayana Potosí 6 088 m,  Cordillera Real, Bolívia 2001
tu tu tu tu tu tu tu tu
- Pizzo Badile, Švajčiarsko 2001
- V severovýchodnej stene Pizzo Badile 3 308mnm
tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Zimný prechod pohorím Jakupica 2010
=====================

Objavené nové jaskyne

- Slovačka jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- http://www.cervenevrchy-speleo.sk/slovacka-jama/
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Nová Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Demän. medvedia jaskyňa, Demän. dolina tu tu tu
- jaskyňa pri Kamennej chate, Demän. dolina tu
- Nová jaskyňa pod Baštou, Demän. dolina tu
- Velika Klisura, Prokletije - Kosovo tu tu
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Zaver, Prespanské jazero - Albánsko tu tu
- jaskyňa Shpanik, Albánske Alpy - Albánsko tu tu tu
- Solunska jama, Jakupica - Macedónsko tu tu tu
- Liptovská 1, Monte Canin - Slovinsko  tu
- CEKI 2- Liptovská 2, Monte - Canin, Slovinsko tu tu
http://www.ljudmila.org/jkz/cehi2/Galerija/galerija.html
- Štefanová č.2, Demän. dolina  tu
- Augustová jaskyňa, Mošnická dolina tu
- Modrá jaskyňa, Bocianská dolina  tu
- Žabia  studňa, Podtatranská oblasť  tu
-------------------------------------------------------
- Tichá jaskyňa /Piu/, Červené vrchy tu tu tu
- Zadný Úplaz, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu
Vyšná Kresanica, Červené vrchy tu tu tu tu
- Občasná vyvieračka, Červené vrchy tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- Studnia v Kazalnicy, Červené vrchy - Poľsko  tu tu tu tu
- Jaskinia Zwolińskiego, Západné Tatry - Poľsko  tu
- Radavc, Hajla - Kosovo tu
- jaskyňa na Belianskom, Podtatranská oblasť tu tu
- jaskyňa Magdalenna, Alpy -Taliansko tu tu
- jaskyňa Toca Da Boa Vista, Bahia -Brazília tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
- jaskyňa Barriguda, Bahia - Brazília  tu
- 25 rokov činnosti tu
- Veľké jaskyne červených vrchov  tu
- Situácia Červen. vrchov tu
- Expedícia Kosovo 2002
https://www.youtube.com/watch?v=q_Izw5mQhms
- Velika Klisura
"Great Canyon / Gryka e Madhe" - Biggest Cave in Balkan
- Kosovo 2008
Shpella Gryka e Madhe
- Občasná vyvieračka - Červené vrchy, jeseň 2014
https://www.youtube.com/watch?v=Yswqe7VTxj4&feature=youtu.be&list=UUynLRfLsQT01TySho79QaIw&fbclid=IwAR2X69qOuT606IxrweOmekOFL1sTvFtveFqMta75r14IS8DSFvmZDF-Pb2Q
- Vrelo Matka - Macedónsko
https://www.youtube.com/watch?v=NF5FogdJ1Ic
- Expedícia Jakupica 2012
https://youtu.be/XbzEqfPYz5g
- Ľadové jaskyne v Macedónsku tu
- Zimný prechod Jakupicou tu
Jaskinie Tatr
http://old.kktj.pl/jaskinie/jask-tatr.html
-Reportáž o Modrej jaskyni
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11756/135842
----------------------------------------

Logo SSS www.sss.sk

Logo HZSwww.hzs.sk

Logo TOPR www.topr.pl
Logo James www.james.sk
http://www.speleo.cz
www.speleosaris.estranky.cz
www.caves.cz
poľský speleologický materiál
http://www.speleoklub.cba.pl/k-kotarba.html
počítadlo.abz.cz